Name Beschreibung Dateiname Extension Sprache Hochgeladen am Hochgeladen von Größe Konversion Status  
awa-ptb-gespraech awa-ptb-gespraech… mp4 de 2020-03-11 09:57 Sebastian Loos 509698827 Unbekannt Bearbeiten
Löschen
Hochladen
2002_brodtmann_corona 2002_brodtmann_coro… mp4 de 2020-03-16 10:32 Markus Wagner 34746646 Unbekannt Bearbeiten
Löschen
Hochladen
2003_beck_nuv_2 Interview 2003_beck_nuv_2 mp4 de 2020-03-30 11:04 Johanna Schwarzer 338762700 Unbekannt Bearbeiten
Löschen
Hochladen
2003_kollmann_nuv Interview 2003_kollmann_nuv… mp4 de 2020-03-30 11:02 Johanna Schwarzer 170125813 Unbekannt Bearbeiten
Löschen
Hochladen
2003_loeffel_nuv_2 Interview 2003_loeffel_nuv_2… mp4 de 2020-03-30 11:03 Johanna Schwarzer 149490012 Unbekannt Bearbeiten
Löschen
Hochladen
2003_loeckoes_nuv_2 Interview 2003_loekoes_nuv_2… mp4 de 2020-03-30 11:05 Johanna Schwarzer 264439878 Unbekannt Bearbeiten
Löschen
Hochladen
aefebruar2020 aefebruar2020 mp4 de 2020-04-03 09:02 Markus Wagner 151014404 Unbekannt Bearbeiten
Löschen
Hochladen
2003 Trauman Interview 2003_traumann_nuv… m4v de 2020-04-08 10:11 Freschta Abdur-Razak 237706655 Unbekannt Bearbeiten
Löschen
Hochladen
2003 Trauman Interview 2003_traumann_nuv… mp4 de 2020-04-08 10:31 Freschta Abdur-Razak 237706655 Unbekannt Bearbeiten
Löschen
Hochladen
2004_welcker_corona 2004_welcker_corona… m4v de 2020-04-09 09:55 Markus Wagner 175792584 Unbekannt Bearbeiten
Löschen
Hochladen